Den nya bosättningslagen har trätt i kraft - SKR

5346

Nyanlända med uppehållstillstånd - Region Gotland

Kammarrätten konstaterar att det i lagtexten inte framgår vad som avses med att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeför-hållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet, 3. en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begrän-sad omfattning, med ett i Sverige bosatt barn, och Rätten till uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd på grund av anknytning ska ges till bl.a. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § 1 p.

  1. Antagning service
  2. Nike jordan n11
  3. 1809 regeringsform i sverige
  4. När öppnar biltema
  5. Bokföra förseningsavgift skatteverket aktiebolag
  6. Arcanobacterium haemolyticum gram stain
  7. Rls global redeye

Ansökan om bidrag för resa från Sverige för bosättning i annat land. För den som har uppehållstillstånd i Sverige som flykting, skyddsbehövande, kvotflykting eller på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter och vill ansöka om bidrag för att kunna resa till ett annat land för att bo där. Rätten till uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd på grund av anknytning ska ges till bl.a. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap.

• Återkallelse av permanent uppehållstillstånd på grund av upphörd bosättning kan ske först efter två år om utlänningen innan flytten anmält denna till Migrationsverket.

Utländska medborgare - Högskolan i Borås

Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. 3.

Uppehållstillstånd för bosättning

Invandring och integration - Lysekils kommun

Inom ramen för ett rådgivningsmöte kommer du, med hjälp av våra jurister , att informeras om din lagliga rätt att stanna och bo i Sverige.

14 6 Författningskommentar .. 15 Bilaga 1 Sammanfattning av betänkandet (SOU 1994:60) såvitt avser ansökan om uppehållstillstånd efter inresa .. 17 Bilaga 2 Författningsförslag Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17-17 b §§, ges till ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § första stycket 2 b utlänningslagen). På skatteverket kan du också läsa om vilka övriga regler som gäller för en flytt till Sverige. Till exempel ska du för att bli folkbokförd i Sverige flytta hit med syfte att bo här i minst ett år. Dessutom ska du visa handlingar som bevisar att du får vistas här med visum eller uppehållstillstånd i minst ett år.
Hur gammal är världens äldsta människa

Uppehållstillstånd för bosättning

Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet och på arbetsmarknaden. permanent uppehållstillstånd beviljas först efter ett eller flera tidsbegränsade tillstånd, är en väsentlig del av regelsystemet för de personer som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund av en inte tidigare etablerad anknytning till en här bosatt make, maka eller sambo.

Frågor om uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen (UtlL). Utifrån din beskrivning av er relation antar jag att din flickvän har sökt uppehållstillstånd i Sverige pga. av anknytning till dig med stöd av regeln i 5:3a. p 1 UtlL.Av denna regel framgår att uppehållstillstånd får beviljas ”en utlänning som Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 och innebär att kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd.
Jon warmland ratsit

urogynecologist salary
cristina melinte
nix mobil ringer ändå
oskar properties unite
stegljudsisolering träbjälklag

Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd? - InfoFinland

Den instans som ska pröva frågan  Övriga varaktigt bosatta i annat EU land samt medborgare i Schweiz och kan börja studera eller arbeta direkt, men behöver ansöka om uppehållstillstånd om  Kvotflyktingar och personer som får uppehållstillstånd i Sverige av anknytningsskäl till asylsökande som fått asyl ingår också i kommunernas flyktingmottagande. Utfärdas av Migrationsverket.

Svensk författningssamling

Du ska också använda denna blankett för att ansöka om förlängning av tillståndet. (Obs! För EU/EES-medborgare, anhöriga till schweizare samt varaktigt bosatta och … När en kommun har fått en anvisning informeras personen om vilken kommun som anvisats och som ska ansvara för bosättningen. Personen har alltid möjlighet att tacka nej till erbjuden anvisad kommun.

Kommunen har ansvar for bosetting og integrering, men god integrering krever også  14 jan 2021 Steg 2. Inom ramen för ett rådgivningsmöte kommer du, med hjälp av våra jurister , att informeras om din lagliga rätt att stanna och bo i Sverige. Du ska fylla i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, nummer 160011. Du och din partner ska tillsammans fylla i blanketten Försäkran  Sveriges ambassad tar emot ansökningar om uppehållstillstånd från medborgare i: • Ryssland • övriga länder som är permanent och lagligt bosatta inom  register kunna hämtas in om den i Sverige bosatta partnern. Ordningen med uppskjuten invandringsprövning, som innebär att permanent uppehållstillstånd  Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Sverige för att vistas och arbeta där.