Schema med läsanvisningar till varje tillfälle: FP1100 Praktisk

3729

Schema VVV Period 3 - CEMUS

Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. kunna antingen redogöra för huvuddragen i modern politisk filosofi och dithörande centrala frågor kring rättvisa, gällande rätt och rättigheter eller kunna redogöra för de centrala metafysiska frågeställningarna inom praktisk filosofi; Innehåll Filosofisk praxis, ibland filosofisk rådgivning eller klinisk filosofi, är en rörelse inom praktisk filosofi som växte fram i Europa och Nordamerika under 1900-talet. Filosofisk praxis innebär att filosofisk teori tillämpas i praktiken, till exempel på en arbetsplats, i skolan eller inom vården, i form av samtal, föreläsningar , workshoppar eller andra dialogbaserade upplägg. 718G03, Praktisk filosofi, C-kurs.

  1. Utcheckning scandic grand central
  2. 2000 van ness ave
  3. Dark souls moonlight butterfly
  4. Hur långt tid tar det att byta adress

Schema för lördag och söndag: Kl. 13.00 – 15.00 Föreläsning med Gitte Bechsgaard. Kl. 15.30 – 17.30 Yogaundervisning med Sheila Haswell. I sin undervisning kommer Sheila återkoppla till Gittes föreläsning så att yogan och föreläsningen blir en helhet. Du kan titta i efterhand Filosofiska föreningens sista föreläsning för våren kommer att hållas av Benjamin Matheson, post-doc i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse är moraliskt ansvar. Are we morally responsible for our drunken behaviour?

Den tränar omdömet genom analys, kritik och självkritik. Filosofi är både teori och praktik, ett engagerat vetande om hur verklighet, tänkande och handling hänger samman.

Schema med läsanvisningar till varje tillfälle: FP1100 Praktisk

(ISBN 978-1-4051-9018-3) (= JB) Den tränar omdömet genom analys, kritik och självkritik. Filosofi är både teori och praktik, ett engagerat vetande om hur verklighet, tänkande och handling hänger samman. Filosofi är både ett sammanhållet tänkande över verkligheten i dess helhet och en självpraktik som syftar till det goda livet.

Praktisk filosofi schema

Lediga jobb Sundsvall

Den första delkursen läses av alla, den andra utgörs av en valbar alternativkurs, den tredje utgörs av ett uppsatsarbete.

Få minst Måste få minst poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst Modulobjektet är färdigt genom att få minst poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är Valfri delkurs, 6 hp. Den studerande väljer en läskurs i praktisk filosofi ur det kursutbud institutionen erbjuder. Mer om utbildningen hittar du på https://www.fil.lu.se/kurs/FPRK01 Utbildningsplan Victoria Höög är docent i idéhistoria och lektor vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria på Lunds universitet. Här skriver hon om uppdelningen mellan teoretisk och praktisk filosofi. Filosofins uppdelning i två områden hänförs vanligtvis till Aristoteles indelning av det filosofiska vetandet i logik och metafysik respektive naturrätt och moral. Praktisk filosofi 1, grundkurs, 30 hp.
Hur gammal är världens äldsta människa

Praktisk filosofi schema

Metafysik . Obligatoriska kurser inom Praktisk filosofi B .

Kursen kan tillgodoräknas som specialiseringskurs inom Praktisk filosofi 1, grundkurs och Teoretisk filosofi 1, grundkurs. KURSINTRODUKTION: Kursen ges VT17.
Avyttringar

sjölins gymnasium vasastan schoolsoft
kaffe temperatur
strömbron avstängd
lånekalkylator rak amortering
äc-konsult aktiebolag
skatteverket aktenskapsregistret
8 sidor idag

Praktisk filosofi: Grundkurs Göteborgs universitet

Praktisk filosofi A Praktisk filosofi B Praktisk filosofi C Schema över kursutbudet höstterminen 2017 Kursbeskrivningar Kurser som ingår i Praktisk filosofi A Kritiskt tänkande Etik Värdeteori Politisk filosofi Metafysik Obligatoriska kurser inom Praktisk filosofi B Fördjupad kurs i samhällsfilosofi Fördjupad kurs i etik Praktisk filosofi 1 Delkurs 1: Instrumentkurs. 7,5 hp Kursansvarig: Martin Berzell (martin.berzell@liu.se) Kurslitteratur: • Baggini, Julian and Fosl, Peter S. The Philosopher’s Toolkit.

Schema med läsanvisningar till varje tillfälle: FP1100 Praktisk

Stockholms universitet. Vecka 5.

Filosofiska institutionen har sina lokaler på plan 7 i D-huset, Södra huset.