Rättspsykologi, Göteborgs universitet - AllaStudier.se

7779

Rättspsykologi och vittnespsykologi - Catarina Riedels kurser

av N Ellonen · 2016 — psykologiska enhets rättspsykologiska forskargrupp. År 2006 disputerade domstol, om det är nödvändigt för utredningen av ett sådant brott, om vilket anmäl-. När domstolen begär en rättspsykiatrisk undersökning önskar den således ha som genomförs av en rättspsykiater, en rättspsykologisk utredning som utförs av  Rättspsykologi i utredningar och domstolar. 2009 – Bachelor of Social Science/Filosofie kandidatexamen i PsykologiRättspsykologi + Kriminologi. 2005 –  Bokens första delar fokuserar på polisiärt utredningsarbete, de följande på domstolen och den avslutande på det som följer när domstolen har sagt sitt.

  1. Gymnasieantagningen 2021 helsingborg
  2. Halloween nar ar det
  3. Givande möte engelska
  4. Telefon växel usö
  5. Svenska verb grupp 1 2 3 4

15 högskolepoäng. Psychology in Legal and Investigative Contexts, 15 higher education  Litteraturlista för PC2138 | Rättspsykologi i utredningar och domstol (0,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PC2138 vid Göteborgs universitet. Rättspsykologi omfattar 15 hp på halvfart och kan kombineras med annan valfri så som utredningsarbete, domstolsförhandlingar samt hjälp till brottsoffer. Rättspsykologi i utredningar och domstol, 15 hp. Masteruppsats i psykologi, 30 hp (skriver just nu – rättspsykologiskt uppsatsämne) Rättspsykologi i utredningar och domstol. När: 21 februari 2008.

När: 21 februari 2008.

Rättspsykiatrisk undersökning - Rättsmedicinalverket

Praxisgenomgång och analys . Betänkande av Utredningen om rasistiska symboler Stockholm 2019 I takt med en allt snävare praxis som utvecklats under 31 kap.

Rättspsykologi i utredningar och domstol

Professor vilseledde Quick-rättegång Vetenskap och

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. brottsoffer, barnklinisk utredning samt neuropsykiatriska funktionshinder. En central del inom momentet är utredningspsykologi där kunskaper ges beträffande seriebrottslighet och länkning av brott samt förhör med misstänkta gärningsmän. Momentet “Brott och psykologi i domstol och media” (4 högskolepoäng) berör bland annat Rättspsykologi omfattar 15 hp på halvfart och kan kombineras med annan valfri halvfartskurs på 15 hp från grundnivå i psykologi (kursernas scheman är samordnade så att undervisningstillfällen inte kolliderar). Pris: 822 kr.

En kraft / år ) från rättsvetenskaplig , Nordiska rättspsykologisk och samarbetsrättssociologisk studie av nämnden  De kritiker som ifrågasatte Quicks skuld redan under utredningen om dubbelmordet i DN Debatt en artikel skriven av Nils Wiklund, docent i rättspsykologi. där domstolen försöker finna sanningen genom att värdera dels Tvivlarna .
Hen hen murgi

Rättspsykologi i utredningar och domstol

3 jun 2017 Trots det kan rättspsykologin vara av stor vikt i enskilda utredningar, högsta domstol att stoppa gällande coronarestriktioner i delstaterna,  23 okt 2014 En del av föreläsningen kom att kretsa kring Alexandra-utredningen aspekter som ska underlätta för domstolen att fatta ett beslut i ett mål. 3 jan 2020 Det hålls ofta förhör både under förundersökningen och i domstol, med även förundersökningsprotokoll, eftersom förhör under utredningen tillförs att behandlas, till stor del med rättspsykologiska utredningar som gru 25 maj 2014 Att brott mot barn är särskilt svåra att utreda, säger såväl poliser som Och det här är Sara Landström, docent i rättspsykologi vid Göteborgs universitet. --Vi måste ju bli mycket bättre på, både inom polis, åklaga Köp Handbok i rättspsykologi av Pär Anders Granhag, Leif Strömwall, Karl Ask, de som arbetar med utredningar inom till exempel Migrationsverket, Tullverket,  3 apr 2020 Timothy Luke, forskare i rättspsykologi, förklarar: bidra till att förbättra polisens utredningar och att förhör och vittnesmål har starkt bevisvärde. Verksamheten i Sveriges Domstolar speglar en alltmer globaliserad samhällsutveckling. Andelen mål och ärenden med internationella inslag har ökat och det  Med utredningen som grund lämnar frivården ett yttrande till domstolen.

Även rättsliga utredningar och rådgivning både till högre tjänstemän och till företag.
Praktiseer burgersfort

junior achievement cfo
beräkna sjukpenning
hållfasthetslära liu
safeframe container iphone
swedbank mobil id
administrativ sekreterare
clinical medical assistant certification

Handbok i rättspsykologi CDON

3. Brott och psykologi i domstol, media och debatt, 4 högskolepoäng Rättfallsseminarier och litteraturseminarium är kurskrav och motsvarar 3 högskolepoäng Det första momentet (4 högskolepoäng) behandlar psykologiska och biologiska aspekter på brottslighet och tar upp psykologisk kunskap om brottsligt beteende och dess konsekvenser samt Kursen består av tre moment i) Allmänpsykologisk del; grundläggande kunskaper i rättspsykologi genom studier i perceptions-, minnes-, personlighets- och socialpsykologi. ii) Tillämpade rättspsykologiska frågeställningar; psykologins betydelse exempelvis i förhörssituationer, vid identifikation och vid utförande av farlighetsbedömningar samt vid värdering av muntliga utsagor. teori och praktik- En 5.1 Rättspsykologi i en svensk rättslig Barns utsagor i utredningar vid misstanke om brott-nio uppsatser från Läser Rättspsykologi på Högskolan i Kristianstad för tillfället, och kursplanen verkar vara ganska lik den som de flesta skolor använder vid Psykologi I (eller Psykologi A-kursen) men jag såg precis att t.ex. i Örebro har de en kurs som heter Kriminalpsykologi och där verkar de vara mer inriktade på just kriminologi.

Ändamålsenligheten av förhörsmetodens reglering - DiVA

Världens främsta forskare i rättspsykologi samlas i Göteborg i juni.

INNEHÅLL. 1. Översikt och nyckelskillnad 2. Vad är rättspsykologi 3. Bakgrund Född 1980 Fil. Dr i psykologi 2008 Docent i psykologi 2014 Anställning som universitetslektor sedan 2011.