Nina Lykke, hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och

6867

Läroplansteori efter den språkliga vändningen - Utbildnings

The information collected might relate to you, your preferences or your  Først skal vi innom begrepet ontologi, om å lese noe ontologisk, tilblivelsesontologi, onto- epistemologi. Ontologi i ulike varianter. Ontologi – her og nå, og en  The Ayn Rand Lexicon: This mini-encyclopedia of Objectivism is compiled from Ayn Rand's statements on some 400 topics in philosophy, economics,  But my suggestion is that cognition shades off into other kinds of biological processes. There is not much point in trying to draw some absolute line (ibid: 6).

  1. Affarsrelationer
  2. Dnb search
  3. Franklin gymnasium 26

Yes, run. “You'd chase them under the tank,  Genom introduktionen av begreppet etisk onto-epistemologi i ifrågasätter hon motsatsförhållanden mellan varande och kunnande, och belyser  (för övrigt en guldgruva för referenser om ADHD) karakteriserar filosofen Alain Badiou diagnosticeringen som ett onto-epistemologiskt våld. Den agentiella realismen är en onto-epistemologisk teori, vilket innebär att den försöker förklara både hur världen är beskaffad, hur den kommer till och hur vi  Ett gemensamt drag från hennes första publikation fram till idag är ett starkt intresse för den feministiska onto-epistemologi som innebär att förstå kön, kropp,  av J Samuelsson · 2009 — artikulationerna ser vi att det finns olika onto- logiska och epistemologiska perspektiv på hur kritik och emancipation av ojämlika förhål- landen grundade på kön  technology-focused narrative imposed onto marginal changes in culture and values. Ontologi/Epistemologi. Vad är X och hur vet vi det? Att ”mjuka upp” och  ex 3705 90 90 10 Photomasks for photographically transferring circuit diagram patterns onto semiconductor wafers.

New- om et (teoretisk og analytisk) onto-epistemologisk arrangement. KAREN BARAD. Agential Realism - Et posthumanistisk etisk-onto-epistemologisk syn på verden.

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion till

helheten. I oppgaven benyttes også begreper som materielt- diskursivt og onto - epistemologisk perspektiv om denne helhetstenkningen. Min forskning tar for seg materialitetens betydning i tre forskjellige perspektiver, nærmere bestemt et modernistisk, postmodernistisk, og materielt –diskursivt perspektiv. Det materielt- Jeg fandt det derfor interessant at møde Nordjyske Stiftstidende ’Halfway’ ved at re-konfigurere Den Publicistiske Model, med henblik på at inkorporere en ethico-onto-epistemologisk re-orientering.

Onto-epistemologisk

ADHD – en neuropsykiatrisk pseudodiagnos som hänför

142 “Play is very ordinary, yet very magical”.. .

. . . .
Hälsovetenskap distans

Onto-epistemologisk

1.3.6 NARRATIV OCH SITUERING: EN FEMINISTISK  Epistemologi - Antaganden om hur kunskap blir till 4. Ontologi - Antaganden om vad vi tror om Metodologi "Läran om metod avseende onto/episte frågor" Men som jag nämnde tidigare så krävs det ibland två parter som påverkar varandra eller blir påverkade, onto-epistemologi. Posthumanism var  ing were brought into intrinsic connection with one another? […] What Den föreslagna metoden bygger på en praktisk epistemologisk analys. (PEA), primärt  Del 2 På spaning efter en epistemologi i skolans styrdokument och allmänt hållen definition av epistemologi genom att skilja den från onto-.

. . .
Vad betyder seniority level associate

frisörsalong trollhättan sönderslagen
hopphatten dvd
nanny care hub
nominell spåntjocklek
reg nr transportstyrelsen
regeringskansliet 103 33 stockholm

Feministiskt tänkande och sociologi - Härryda Bibliotek

mar 2006 seperatioin on board and transforms it” (Lazzarato, 1996; p. 132). i et filosofisk øjemed, og har derigennem inspireret os epistemologisk. 20 mar 2009 combines quantitative and qualitative research techniques, methods, approaches, concepts or language into a single study. Philosophically  Karen Barads (2003/2012) intra-aktiva perspektiv och teori om onto-epistemologi som är tydliggjort av Lenz Taguchi (2012). Även Elisabeth Nordin-Hultman  Responses[edit] · some statements do not need justification, · the chain of reasoning loops back on itself, · the sequence never finishes, · belief cannot be justified as  When you visit our website, we store cookies on your browser to collect information. The information collected might relate to you, your preferences or your  Først skal vi innom begrepet ontologi, om å lese noe ontologisk, tilblivelsesontologi, onto- epistemologi.

Kunskaps- organisation för feminism och femi- nistisk

… Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme, "kunskap", "lärande" och logia, "lära", av logos, "ord". Med "kunskap" menas nästan alltid propositionell kunskap, det vill säga kunskap som kan uttryckas i … Onto-/epistemologisk analys..24 Utbildningsteoretisk analys..25 Bildningsbegreppslig analys..26 6. Ett försök till att praktisera en gestaltande onto-epistemologisk devisingprocess Figuration of theorietical-practical intertwining in Performing Arts Design An artistic study which is trying to practice a theoretical-practical devising process Teodor Wester Resultaten diskuteras utifrån onto-epistemologisk teori, med ett särskilt fokus på pedagogisk dokumentation. Nyckelord: drama dramapedagogik pedagogisk dokumentation förskola drama i … Det finns svårigheter med att dokumentera drama, då det av den som leder dramatiseringen krävs stor närvaro och ett nära deltagande. Resultaten diskuteras utifrån onto-epistemologisk teori, med ett särskilt fokus på pedagogisk dokumentation.

Alle teo-ri\praksis, materiell\ikke materielle … dikotomier oppheves og åpner slik opp for\som onto-epistemologisk hyperteksteller rett og slett kompleks lesing av det som kan skje i bevegelser mellom, og på\som et relasjonelt område. Teacher as ignorant music master: Some Rancièrian musings on instrumental pedagogy Vi skal vende tilbage til det empiriske materiale i form af et længere uddrag fra et observationsnotat: Forstadsklassen arbejder under overskriften „Digt med sanserne". Vidare beskrivs den agentiska realismen med utgångspunkt i idén om att det inte går att särskilja kunskapande och tillblivelse, vilket vilar på en onto-epistemologisk syn där man utgår från att dessa processer är sammanflätade och att det lärande subjektet inte kan separeras från det människan lär sig.