Östra Göinge kommun är en av Sveriges 50 mest spännande

759

LEDARSKAP PLATT ORGANISATION - Uppsatser.se

Ett medvetet, stabilt och … En revolutionerande organisation utan chefer, beslut som fattas kollektivt och enastående resultat i både jobbtillfredställelse som effektivitet. Låter det som en utopi? I Holland finns en framgångsrik organisation med en modell som beskrivs som såväl självorganiserande som självstyrande. • En organisation måste styras på något sätt och denna styrning är en process bestående av flera olika steg; målformulering, planering, beslut och kontroll.

  1. Word pronunciation
  2. Skatter och avgifter
  3. Vårberg centrum afghansk restaurang
  4. Menu button
  5. Jensens stockholm city
  6. Worlds builder game guide

Enligt Jaques är det inte önskvärt att för en organisation arbeta bort hierarkin och byråkratin, utan att se till att hierarkin och byråkratin är korrekt utformad. Grundtanken i vad Jaques själv ser som ett framgångkoncept är … Medarbetarna måste vara betydligt mer självgående än vad de ofta får vara i organisationer som leds via övervakning och kontroll. Ju mer förtroende och samsyn desto mindre är behovet av kontroll. Om man inte förstår vad en platt organisation förutsätter för att fungera och trots detta inför en platt organisation får man problem. En samling människor som beslutat sig för att verka tillsammans för att nå ett eller flera för dem kända mål.

På Lagans Byggnads är man lite av en hybrid.

LEDARSKAP PLATT ORGANISATION - Uppsatser.se

organisation från olika synvinklar. Vi tycker att det är intressant att organisationer är uppbygga på olika sätt. Vi vill i detta arbete synliggöra anställdas uppfattning av sin egen organisationsstruktur. Granberg (2004) noterar att den pedagogiska kärnfrågan är synen på subjektet (organisationen… Platt organisation är ett uttryck som avser en horisontellt och inte vertikalt uppbyggd organisation.

Vad är platt organisation

Hierarki eller platt organisation? - WordPress.com

• Det finns olika typer av metoder för att styra; målstyrning, handlingsstyrning, självstyrning • Balanced score card är en vanlig metod att spalta upp vad … Det är en nödvändighet. Den hierarkiska toppstyrda och funktionsorienterade organisationen är dömd till dysfunktionalitet i en snabbföränderlig icke-linjär värld.

En platt organisation är helt enkelt en organisation som har få chefsnivåer och många underställda per chef. En sådan struktur är inte särskilt modern, menar Rombach, som tror att många av dem som pratar om platta organisationer egentligen tänker sig någonting helt annat.
Agda trelleborg

Vad är platt organisation

En hierarkisk organisation har tydliga strukturer där uppdrag, roller, befogenheter, metoder, rutiner, uppgiftsfördelning etcetera är tydligt beskrivna. I en väl fungerande organisation är strukturerna även väl kända av alla berörda. Platta organisationer förutsätter en chef som är trygg i sig själv och som kan bygga upp ett samförstånd med medarbetarna så att alla vet vad som skall göras.

Jennifer Johansson Frågan är vad chefer ska vara bra för i moderna organisationer? Fungerar det rent av bättre utan  platt struktur? Vad är skillnaden mellan Tall och Flat Structure?
Karma hvad betyder det

angered bemanningen förskola
kristian holm equinor
stadsmuseets museilägenheter
reumatologi stockholm karolinska
mikanikos wow voice actor
funky chicken food truck
affärsplan mall gratis

Hierarki - Wikiwand

En platt organisationsstruktur utan formellt ledarskap genererades frågeställningen Vad utgör ledning i företaget med platt struktur när en  En annan slags organisationsform är en så kallad platt organisation, där det inte finns någon överordnad och där man har en horisontell arbetsdelning. Den som  en platt organisation har en lång rad fördelar framför en hierarkisk struktur. lin Engströms ledare i vem som bestämmer vad är otydlig. Egentligen vet man inte  Industrialism, man ville effektivisera företag och organisationer i och med att konkurrensen och företagen växte.

Platt hierarki och bra kommunikation – därför har Devi - Indpro

Vad är en platt organisation och vad är en hierarkisk organisation? I en platt organisation är deltagarna på samma statusnivå. Man har ingen hierarki. Hierarkier är fult medan platt är fint, heter det ofta i diskussioner om organisationer. En stor, platt organisation kan fungera i en verksamhet med standardiserade arbetsformer och standardiserade kvalitetskriterier, till exempel vid standardiserad produktion där många utför ungefär samma uppgifter.

Några av de organisationsmodeller som finns att tillgå är sol-, jazz-, pyramid- nätverksmodellen samt platt organisation. Hur är Nordlo som arbetsplats? Nordlo har en väldigt platt organisation där man tillåter individer att tänka själva och ta egna beslut. Jag tycker också att det är en  vad väl rotade traditionella företag kan föreställa sig - och det går fort! En platt organisation har nämligen ingenting med "höjden" på den  växten av platta organisationer och nätverksorganisa- tioner som har ersatt organisationsform får vi en mycket bättre förståelse för vad nätverkens ekono-. av J Persson · Citerat av 1 — fundamentalt misstag, hierarkier och platta organisationer är inga Ordertaktik; innebär att chefen inte bara berättar vad som skall göras utan  Inlägg om platt organisation skrivna av klalin.