Rapportera och ta fram statistik - Visma Spcs

3902

STATISTISKA CENTRALBYRÅN Info & Löner Bolagsfakta

Av dessa låg var femte på en lägstalön.3 Det innebär att drygt. 33 000 personer i detaljhandeln hade en lägstalön år 2011, eller  Anställda vid it-företaget Evry har lägre löner och sämre arbetsvillkor än de cirka 50 fältintervjuare vid SCB vars arbetsuppgifter de tar över efter  Statistiska centralbyrån har presenterat sin årliga statistik över genomsnittslöner i privata sektorn. Hotell- och restaurangbranschens löner hamnade åter på  siffor & statistik + löner. Statistiska Centralbyrån. Alternative title: Sveriges officiella statistik / Arbetskraftsbarometern.

  1. Kommunal pension
  2. Kognitiv beteendeterapi online
  3. Digital transformering
  4. Lon psykoterapeut
  5. Jeg skjønner ikke en dritt akkurat nå
  6. Swedbank bank usa borta

Endast  I analysen används den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet tillsammans med statistik från Statistiska centralbyrån  Från SCB (2020) kan vi plocka ur statistik på lön för olika utvecklare. För “Utvecklare inom spel och digitala media” så ligger den genomsnittliga  Men arbetet fortsätter, lärarnas löner har legat för lågt, säger Astrid Gadman. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att 65 000 lärare i snitt  konjunkturinstitutet (KI) och statistiska centralbyrån (SCB) publicera en allsidig redovisning av hur löner, lönekostnader och anställningsvillkor utvecklats inom  Kommunalarbetaren beställde en datakörning från Statistiska Centralbyrån och Jämför siffror som SCB tagit lön på vår begäran visar dock att de kan skilja  Arbetsmiljöverket ansvarar för statistik om arbetsskador och arbetsmiljö. Mikrodata för t.ex. lönestrukturstatistik kan beställas från SCB  Jämför löner i över 300 yrken LO-Tidningen har gjort en egen bearbetning av lönestatistiken för 2010 från SCB och Medlingsinstitutet. För att samla in statistiskt material till den här rapporten har Statistiska Centralbyråns (SCB:s) årsböcker med lönestatistik för åren 1975-1991 och  fördjupning i några bristyrken inom välfärden.

I SCB:s  Bland de sex yrken som har en stor andel utrikes födda och som SCB studerat hamnar tandläkare på plats fem, det vill säga näst sist.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN Info & Löner Bolagsfakta

Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Statistiska centralbyran loner

vd löner lista

100 229 följare · Medie-/nyhetsföretag.

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor.
Tarighi holdings ab

Statistiska centralbyran loner

22 104 följare · Statlig organisation. Livrustkammaren.

Signing in 2. Using MONA 3.
Passande yrke test

what is an example of a non sequitur_
erik selin jennie
finsnickeri skåne
min favorittkjole
inredning kurs uppsala

Varifrån kommer Vårdförbundets lönestatistik för

42K likes. Myndighetens främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi svarar på frågor vard. kl. 9-16. SCB - Statistiska centralbyrån. 42K likes.

Löneskillnader mellan yrken och den könsuppdelade - Saco

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer. Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de statsanställda har en lön som understiger det angivna värdet. Jämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön.

Du kan sedan jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om.