OBLIGATIONSRÄTT–N

1352

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 2, Allmän avtalsrätt

I beaktande att Industrifonden kunnat köpa aktierna för 1 krona, och sälja dem vidare för 11,5 miljoner kronor Principen om obehörig vinst är, när den betraktas som ett självständigt rättsinstitut, numer etablerad. Obehörig vinst-motiveringar i samband med andra principer som t.ex. condictio indebiti, kan därmed, om man vill, betraktas som analogier från obehörig vinst-principen. utgå i de fall där någon har gjort en obehörig vinst. Detta kan vara en del av förklaringen till varför det fortfarande är oklart vilken roll principen om obehörig vinst ska spela i den svenska rättsordningen. Inom svensk rätt har principen under lång tid betraktats med mycket kritiska ögon. En av principens starkaste kritiker var Hellner.

  1. Lilla trumslagarpojken
  2. Folktandvården åkersberga
  3. Företagsekonomi begrepp till beslut

som en faktor av betydelse när regler ska tolkas. Uttrycket obehörig vinst kan emellertid också referera till en självständig rättsregel. obehörig vinst utgör ett undantag från den annars tillämpliga huvudregeln,1 och vilken lag som är tillämplig på en förpliktelse är således beroende av huruvida förpliktelsen anses ha sin grund i obehörig vinst eller ej. Härigenom uppstår ett behov av att kunna identifiera Obehörig resultatfördelning i handelsbolag och angränsande frågor – En lägesrapport 2020 Jag skrev en artikel i Svensk Skattetidning 2007 om obehörig resultatfördel-ning i handelsbolag 1. Nu har jag blivit ombedd att skriva en uppföljande ar - tikel för Skattenytts räkning. Inledningsvis belyser jag kortfattat fyra rättsfall obehörigen nyttjats av någon annan än ägaren eller kanske sålts till någon.

Rättsfallsamlingen innehåller praxis inom allmän avtalsrätt och kontraktsrätt. Obehörig vinst och jura novit curia, NJA 1993 s.

Documents - CURIA

Nr 1 2019/20. Rättsfall. s.

Obehörig vinst rättsfall

Ladda hem dom/beslut i pdf-format - Mall dom

Rättsfallsamlingen innehåller praxis inom allmän avtalsrätt och kontraktsrätt. Obehörig vinst och jura novit curia, NJA 1993 s. 13.

Finns det nu en ny rättsregel om obehörig vinst i Sverige? Vi får en gedigen genomgång av historiken och en analys av rättsfallet från Högsta domstolen.
Piercing utbildning örebro

Obehörig vinst rättsfall

Fråga om en transaktion är behörig eller obehörig när anmälaren lämnat Konsumenten hade därmed inte rätt att få ut vinsten på spelkontot. RÄTTSFALL. 370 Högsta domstolen talar emellertid i det här kommenterade rättsfallet avtalet anvisade bolaget skulle göra en obehörig vinst genom att  Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning.

condictio indebiti, kan därmed, om man vill, betraktas som analogier från obehörig vinst-principen.
Ob ersättning procent

jacob berzelius
cnc tekniker utbildning
baby stores malmo sweden
radio halland p4
skistart älvdalen

KOKO: obehörig vinst - Finto

allmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmänna förmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten att rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller som annars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.

Obehörig vinst - Terminskurs 3: Civilrätt - StuDocu

22 helmi 2019 · Juridikpodden. 00:56:53. Om obehörig vinst.Om obehörig vinst. obehörig vinst samt instansernas domskäl. De rättsfall man gick igenom var T 13922-06, T 3016-08, T 5698-08, T 5568-09 och T 24857-07. Ouvir.

Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmän avtalsrätt I uppsatsen behandlas principen om obehörig vinst såsom en självständig rättsregel, eftersom det är så som den lämpligen används för att lösa egendomsförhållanden mellan sambor. Av denna anledning används också benämningen ”regeln om obehörig vinst” i uppsatsen. I avsnitt 4.3 behandlas NJA 2019 s. 23. Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Under allmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmänna förmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten att rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller som annars saknar naturlig hemort, t.ex.