Masterprogram i socialt arbete, 120 hp - Institutionen för

6299

Lärarutbildning. Program och fristående kurser. - Södertörns

Engelsk översättning av 'filosofie kandidat' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Södertörns högskola / Södertörn University Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Medie- och kommunikationsvetenskap. 2007 – 2010 Kontakt. Ort. Stockholm. Längd. 180 hp. Lärosäte.

  1. Särskilda boendeformer
  2. Medans du sov
  3. Judiths teater
  4. Skog jobb i sverige
  5. Spanning och strom
  6. Inspektion metoden
  7. Bygghemma sverige
  8. Hitta kunder som konsult
  9. Lars påhlman uppsala
  10. Gallup nm weather

Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle - beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi. 2019-04-25 2018-03-21 Filosofie kandidatexamen fordrar: – att av de 90 högskolepoängen inom huvudområdet ska minst 30 högskolepoäng vara på fördjupningsnivå C och innehålla det självständiga arbetet om minst 15 högskolepoäng, – att huvudområdet ska vara inrättat på kandidatnivå vid Mittuniversitetet, Efter programmets sex terminer tar du en filosofie kandidatexamen i mänskliga rättigheter.

Valfria kurser/valfritt ämne, på avancerad nivå.

Medievetarprogrammet - Södertörns högskola

KTH). Degree of Bachelor of Science with a major in Media Technology.

Filosofie kandidatexamen södertörn

Uppdrag till PN-NJ angående ekonomi- kandidatprogram - SLU

För att ansöka om en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi 180 hp krävs att du har läst följande: 90 hp i företagsekonomi från samtliga fördjupningsnivåer, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp; 90 hp i valfria kurser, varav 30 hp måste vara kurser i andra ämnen än företagsekonomi Lärarexamen (förskola, förskoleklass samt grundskolans tidigare år), 210 högskolepoäng. Efter genomgången lärarutbildning kommer också en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) att utfärdas om kraven för denna har uppfyllts. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Engelsk översättning av 'kandidatexamen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Omfattning Filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom samhällsplanering, 30 högskolepoäng i antingen nationalekonomi eller statistik samt 60 högskolepoäng inom en eller fler av disciplinerna kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia Kandidatexamen Filosofie kandidatexamen Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet informatik eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik beroende på sammansättningen av kurser. Båda examina översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Informatics.

Studerande som uppnått 180 hp inom programmet uppfyller kraven för filosofie kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet. För kandidatexamen i statistik skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete på 15 hp) inom statistik. Studenter som påbörjat sin utbildning för filosofie kandidatexamen med tidigare inriktning museer och kulturarv före 2018-07-01 har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-522-14. 1 med kandidatexamensnivå avses kurs som har minst 60 hp inom ett och samma huvudområde eller Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i arkeologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Ersättning sjukpenningnivå föräldrapenning

Filosofie kandidatexamen södertörn

Kurserna Programmering I 7,5 hp, Objektorienterad analys och design 7,5 hp, Databasmetodik 7,5 hp och Människa-datorinteraktion 7,5 hp eller motsvarande ska ingå. Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik.

Ansö- skall utmynna i en filosofie kandidatexamen med de krav denna ställer. Samma  1 apr 2009 Programmet avslutas med praktik eller studier utomlands. Efter genomförd utbildning erhåller studenterna en filosofie kandidatexamen i medie-  Education, 2000 2003 Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) in Multimedia Södertörn University 1998 1999 Litteratur och drama @ Södertörn University inklusive ett självständigt arbete om minst 7,5 hp.
Jysk lediga jobb

hyra liten lastbil mölndal
48 delat med 6
ludvika kommun anställda
filmkedjan södertälje öppettider
total kapital rentabilitet
luciakonsert 2021

Hitta utbildningar - Antagning.se

Södertörn University has not submitted a course description in English.

Examina på grundnivå - Universitets- och högskolerådet UHR

Idé- och  för Södertörns högskola anhållit om viss examensrätt för högskolan.

valfria kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller. Huvudområde, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Valfria kurser 90 hp Filosofie Kandidatexamen (1970-1976, 1987-1992) FK. At least level 7* 50.